(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hóa phím Caps Lock trong Windows 7 hay Vista


Phím Caps Lock là một trong những cái còn lại của tuổi thọ máy tính, Nó không hoàn toàn là hữu ích khi bạn làm việc vì thế chúng ta sẽ vô hiệu hóa nó.Nếu bạn không vừa ý lắm với lời giải thích đó thì bạn vẫn có thể giữ lại ở đáy cho file đăng ký.

Windows không có một cài đặt mặc định để cho phép vô hiệu hóa một phím, nên cái mà chúng tôi phải làm là lập lại một sơ đồ khóa một vài phím không tồn tại thì vô hiệu hóa nó.

Đây là định dạng dữ liệu nhị phân, quan trọng là các phần in đậm có mầu khác nhau.

Đây là cách nó làm việc:

– Đầu tiên 16 bit 0, đây là không gian trống.

– Bit “02” in đậm. có bao nhiêu phím sẽ cộng thêm 1.

– 4 bit in đậm “0000” là phím bạn muốn Windows ánh xạ đến, trong trường hợp này là không có bit nào hoặc bit 0.

– In đậm màu xanh “3A00” là phím đang ánh xạ từ đó, trong trường hợp này là phím Caps Lock.

– 8 bit 0 tiếp theo là không gian trống.

Bạn có thể ánh xạ giữa nhiều phím bằng cách tăng 02” và thêm màu vào khối in đậm ở giữa. 3A00trộn trong scan code. Ví dụ, nếu bạn muốn Disable phím Caps Lock sau đó thay đổi trong phím Caps Lock:

Bây giờ bạn muốn biết xem bên trong nó làm việc như thế nào, bạn có thể tải file zip nó chứa những file sau:

Bạn đã ứng dụng file registry, bạn sẽ phải khởi động lại máy tính cho nó làm việc. để bỏ cài đặt, bạn có thể uninstall thanh ghi ngắt hoặc bạn có thể dễ dàng xóa hoàn toàn phím Scancode Map.

Vũ Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *