(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá Shutdown Event Tracker thông qua Group Policy


Shutdown Event Tracker là một tính năng trong Windows Server 2003 và Windows Server 2008 có báo cáo về sự kiện tác động sẵn có của máy chủ.

Tôi thích các giải pháp tập trung hơn (ví dụ, đăng nhập chuyển tiếp và tập trung) cho các sự kiện như vậy, nên đôi khi tôi loại bỏ Shutdown Event Tracker thông qua Group Policy Object (GPO). Bạn có thể làm điều này với toàn bộ tên miền hoặc một tập hợp các tài khoản máy tính.

Để vô hiệu hóa sự kiện Shutdown Tracker, giá trị Display Shutdown Event Tracker cần phải được thiết lập để vô hiệu hóa. Giá trị Display Shutdown Event Tracker nằm trong Group Policy trong Computer Configuration | Policies | System section


Có thể áp dụng tốt nhất cho cài đặt này là tới một khu vực máy chủ cụ thể, chẳng hạn như phát triển hoặc các máy chủ sản xuất ưu tiên thấp. Như một quy luật chung chung, điều này có thể không được thiết lập tốt nhất cho các chính sách miền mặc định.

Sự lựa chọn dễ dàng là áp dụng nó để lựa chọn đơn vị tổ chức (OU) trong Active Directory. Nếu OU không phải là cách tốt nhất để xác định các tài khoản máy tính có cấu hình Group Policy này được áp dụng, tiếp theo sẽ là giải pháp hợp lý để lọc bởi nhóm bảo mật. Bằng cách này, nếu lọc được kích hoạt, một GPO cấp cao duy nhất có thể được cấu hình với bộ lọc bởi các thành viên tài khoản máy tính cho một nhóm bảo mật. Bằng cách này, lọc vào các yếu tố chẳng hạn như ứng dụng quan trọng, phát triển so với sản xuất, hoặc có thể quy định khu an ninh, chẳng hạn như một chủ đề hệ thống để yêu cầu tuân thủ một hoặc nhiều hơn.

Nếu Shutdown Event Tracker vô hiệu hóa, những thông tin quan trọng của hệ thống khởi động lại bất ngờ được ghi, điều này bao gồm các màn hình xanh chết (Blue Screen of Death – BSOD). Nếu quản trị viên tương tác lựa chọn để khởi động lại một máy chủ, nó sẽ gửi các lệnh yêu cầu tắt máy hoặc khởi động lại (hoặc tắt máy) của máy chủ. Chính điều thiếu các sự kiện nhất định bật lên cho “lần tắt máy không mong đợi trước”, mặc dù nó được lưu lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *