(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá Windows 7 Gadgets


Nếu bạn không muốn sử dụng Windows 7 gadgets hoặc muốn vô hiệu hóa việc sử dụng chúng, sau đó bạn có thể loại bỏ các chức năng bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

Trước tiên, bạn gõ “Turn windows features on or off” vào ô Search trên Start menu hoặc truy cập qua Control panel > Programs > turn Windows features on or off”.

Windows 7 Gadgets

Tiếp đến trong cửa sổ “Windows features” bạn kéo và tìm đến “Windows Gadgets Platform” và bỏ chọn sau đó nhấn Ok.

Windows 7 Gadgets

Windows 7 Gadgets

Sau khi Remote tính năng Gadgets cần phải khởi động lại PC để có hiệu lực.

Trình đơn tiện ích và tất cả tiện ích máy tính bây giờ sẽ được loại bỏ! Nếu bạn muốn kích hoạt lại việc này, chỉ cần đánh dấu vào hộp và nhấn OK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>