(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá hoặc kích hoạt System Restore


System Restore là một tính năng rất hữu ích bao gồm trong Windows Vista mà nó cho phép bạn có thể khôi phục lại hệ thống và tập tin vào một thời điểm xác định.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về việc kích hoạt hoặc vô hiệu hoá tính năng này. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu công cụ này cho một phân vùng hoặc nhiều hơn. Mà chúng tôi sẽ bao gồm hai chủ đề.

Mở System Restore

Trước hết, bạn có thể gõ “system restore” trong menu tìm kiếm và nhấn “Enter” và sau đó click vào kết quả. Ngoài ra, bạn còn có thể mở “System restore” bằng cách vào Start Menu > All Programs > Accessories > System Tools > system Restore
system-restore-1

Cửa sổ chính của “System Restore” sẽ được mở ra. Click vào liên kết “Open System Protection”

Trong cửa sổ mới, bạn sẽ nhìn thấy danh sách của tất cả các phân vùng và điểm đã được khôi phục lại gần đây nhất.

Vô hiệu hoá System Restore

Mỗi phân vùng trên System Restore đã được kích hoạt với ô check được tick ở phía bên trái của nó. Để vô hiệu hoá System Restore trên bất kỳ phần vùng nào bạn chỉ cần bỏ dấu tick trên ô check bên trái của nó. Bạn tick vào tất cả các ô có nghĩa là System Restore đã được vô hiệu hoá hoàn toàn.

Khi bạn bỏ đánh dấu một hộp, bạn sẽ nhận được một cảnh báo như một hiển thị dưới đây.

Click vào “Turn system protection off” và System Restore sẽ bị vô hiệu hoá.

Chú ý: Trừ khi bạn sử dụng công cụng khôi phục khác, nó sẽ khuyến cáo bạn vô hiệu hoá System Restore ít nhất là trên ổ hệ thống của bạn(C:).

Kích hoạt System Restore

Để kích hoạt System Restore trên phân vùng khác của phân vùng hệ thống (C:). Trong thẻ System Protection, bạn chọn một phần vùng khác và đánh dấu vào ô bên trái.

Sau đó bạn click Ok, và như vậy System Restore đã được kích hoạt trên phân vùng bạn chọn. Và bạn cũng có thể làm như vậy trên tất cả các phân vùng khác.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *