(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá hoặc tắt Start Screen trong Office 2013


Một trong những tính năng mới của Office 2013 là màn hình bắt đầu mới. Vâng, Microsoft đã giới thiệu Start Screen trong phiên bản tiếp theo của bộ phần mềm văn phòng là rất tốt, giống như trong Windows 8. Màn hình Start trong Office là hoàn toàn khác nhau từ màn hình Start của Windows 8 và xuất hiện khi bạn khởi động một trong các ứng dụng văn phòng.

Bên trái của màn hình bắt đầu cho thấy các tài liệu gần đây đã được sử dụng và bên phải hiển thị một mẫu số cũng như thông tin tài khoản của bạn. Màn hình bắt đầu của Office là khá hữu ích, là một trong những nơi có thể nhanh chóng mở các tài liệu gần đây đã mở và bắt đầu một tài liệu mới bằng cách nhấp vào mẫu yêu thích của bạn.

Start-Screen-Office-2013

Trong khi màn hình bắt đầu chắc chắn là một tính năng tốt đẹp và sẽ giúp nhiều người sử dụng, nhưung nó không phải là một tính năng thú vị cho những người dùng người luôn luôn bắt đầu với một mẫu tài liệu trống. Như bạn đã biết, đa số người sử dụng Office thích bắt đầu với một tài liệu trống và không có kiên nhẫn để click vào các tài liệu trống mỗi lần.

Mặc dù màn hình Start không xuất hiện khi bạn phải click vào một tài liệu và mở bằng cách sử dụng một chương trình Office, bạn cần nhấn vào một mẫu hoặc chọn một tập tin gần đây đã mở mỗi khi bạn khởi động một chương trình.

Rất may, một tùy chọn có sẵn để tắt màn hình Start của Office 2013 cho các ứng dụng đơn hoặc tất cả. Đó là, bạn có thể vô hiệu hóa màn hình Start cho Word, Excel hoặc PowerPoint hoặc bạn có thể vô hiệu hóa tính năng cho tất cả các chương trình Office. Chỉ cần làm theo được hướng dẫn dưới đây để tắt màn hình Start của Office 2013.

Bước 1: Mở Office Word, Excel hay bất cứ chương trình nào bạn muốn vô hiệu hoá màn hình Start. Ví dụ, nếu bạn muốn vô hiệu hoá cho chương trình Word bạn cũng thực hiện như vậy.

Bước 2: Khi màn hình Start xuất hiện, click hoặc chạm vào Template để bạn thực sự mở Word.

Start-Screen-Office-2013

Bước 3: Click hoặc chạm vào File và sau đó chọn Options.

Start-Screen-Office-2013

Start-Screen-Office-2013

Bước 4: Ở đây, bạn click hoặc chạm vào thẻ General và chọn hoặc bỏ chọn Show the Start screen when this application starts để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá màn hình Start. Sau khi hoàn tất, click Ok.

Xin lưu ý rằng việc tắt màn hình bắt đầu trong một chương trình sẽ không tắt màn hình bắt đầu cho các chương trình khác. Ví dụ, tắt màn hình bắt đầu trong chương trình Word sẽ không vô hiệu hóa màn hình bắt đầu Excel và ngược lại. Vì vậy, nếu bạn muốn tắt màn hình bắt đầu cho tất cả các chương trình, bạn cần phải mở tất cả các chương trình một và tắt tính năng này bằng cách làm theo các bước được đề cập ở trên.

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *