(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá IPv6 trong Windows 7 và windows vista


IPv6 được kích hoạt mặc định trong Windows 7 và Windows Vista. Nếu bạn không sử dụng IPv6 thì điều này có thể được vô hiệu hóa từ trong Windows Registry như sau:


Click vào Start – trong ô tìm kiếm và gõ “regedit” nhấn Enter. Điều này sẽ khởi chạy Registry Editor.
Điều hướng đến rgeistry như sau
[HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Tcpip6 Parameters]
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
CurrentControlSet
Services
Tcpip6

Parameters

Nhấn chuột phải vào trong ô panel bên phải cửa sổ, chọn New – DWORD Value. Nhập tên là “DisabledComponents” và đặt giá trị của nó là “FF” như hình dưới đây. Sau khi thực hiện, khởi động lại hệ thống của bạn cho những thay đổi có hiệu lực. Nếu một thời gian sau này bạn muốn phục hồi các thay đổi thì lúc này bạn chỉ cần đơn giản là xóa khóa và khởi động lại hệ thống của bạn.
ITnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *