(+84) 463.28.7979

Vô hiệu hoá màn hình khởi động trong Microsoft Office 2013


Màn hình khởi động là một tính năng mới trong Microsoft Office 2013. Nó tương tự như màn hình khởi động trong Windows 8. Màn hình khởi động mới đã được chế tác một cách thông minh của Microsoft. Phía bên tay là danh sách thả xuống của cácc tài liệu được mở gần đây nhất trong khi khung bên phải hiển thị các định dạng và các mẫu trong đó có sẵn để tạo một tài liệu mới khác nhau. Điều này đều có tương tự như trong tất cả các ứng dụng trong Microsoft Office 2013.

Microsoft Office 2013

Giống như Windows 8 Start Screen, Office 2013 Start Screen cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Một số người thích nó bởi vì nó đã bỏ đi sự bố cục cũ của Micorosft Office trong nhiều năm nhưng cũng có một số khác muốn bỏ nó đi bởi vì họ cảm thấy không thoải mái khi xuất hiện cửa sổ này. Đối với những người không thích màn hình khởi động mới này thì trong bài viết này có một số cách giúp họ có thể vô hiệu hoá đi tính năng này.

Sử dụng Office Customization Tool (OCT) để vô hiệu hoá

Microsoft Office Customization Tool (OCT) là một công cụ khá hữu dụng trong việc tuỳ chỉnh diện mạo của Office thông qua Group Policy edit. Điều này về cơ bản là một tập hợp các nhóm mẫu chính sách có thể được cài đặt để tùy chỉnh cài đặt Office thông qua Group Policy.

1. Tải Office Customization Tool, chạy nó và giải nén tất cả các file.

2. Di chuyển tới thư mục ADMX và copy tất cả các file có phần mở rộng là ADMX vào thư mục sau:

C:\Windows\PolicyDefinitions

3. Trong thư mục ADMX, chúng ta sẽ có tên của thư mục với mỗi ngôn ngữ của Office 2013. Di chuyển tới thư mục ngôn ngữ của Office 2013 cài đặt hiện tại và copy tất cả các file ADMX vào trong cùng thư mục C:\Windows\PolicyDefinitions. Ví dụ, nếu chúng ta đang cài đặt là en-US thì chúng ta sẽ copy vào thư mục C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

4. Mở group policy bằng cách gõ lệnh gpedit.msc trong Run.

5. Di chuyển tới User Configuration -> Administrative Templates, chúng ta sẽ thấy tất cả các ứng dụng của Office 2013 ở đây.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

6. Mở rộng bất cứ ứng dụng nào của Microsoft Office 2013 và di chuyển đến “Miscellaneous“.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

7. Ở khung bên trái, bạn sẽ nhìn thấy “Disable the Office Start screen for….” phần dấu ba chấm là tên của ứng dụng như: excel, word…. Trong ví dụ này chúng tôi đang vô hiệu hoá cho ứng dụng Word 2013. Tôi sẽ mở Disable the Office Start screen for word bằng cách nhấn đúp chuột vào.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

8. Ở đây có ba lựa chọn:

+ Not configured: Đây là cấu hình mặc định, có nghĩa là cấu hình của ứng dụng sẽ do nhà sản thiết lập.

+ Enable: Có nghĩa là cấu hình sẽ kích hoạt.

+ Disable: Vô hiệu hoá cấu hình.

Để vô hiệu hoá Start screen của Microsoft Word 2013, bạn lựa chọn Disable sau đó click Ok.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

9. Sau khi hoàn tất, bạn update cho group policy bằng lệnh gpupdate /force trong Run.

Sử dụng Windows Registry để vô hiệu hoá Start Screen

Phương pháp trên rất tốt trong việc bạn muốn vô hiệu hoá từng ứng dụng trong bộ Microsoft Office 2013. Nếu bạn muốn vô hiệu hoá tất cả các ứng dụng trong bộ Office 2013 thì bạn có thể sử dụng thông qua registry.

1. Mở Registry bằng cách vào Run (phím Windows + R) và gõ regidit.

2. Bạn di chuyển đến HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\General

3. Click chuột phải vào khung bên phải để tạo một Dword mới có tên là DisableBootToOfficeStart trong trường hợp Windows của bạn chưa có key này.

4. Thiết lập là 1 nếu bạn muốn vô hiệu hoá và 0 là kích hoạt start Screen.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

5. Ngoài ra, bạn cũng có thể vô hiệu hoá cho từng ứng dụng tại HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

6. Bạn thực hiện lại ở bước 3.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

Cách khác để bỏ Start Screen

Bạn cũng có thể vô hiệu hoá Start screen của từng ứng dụng Office bằng cách mở ứng dụng bạn muốn vô hiệu hoá ở File menu –> Options –> General và bỏ Show the Start screen when this application starts. Điều này sẽ giúp bạn vô hiệu hoá Start Screen của ứng dụng đó.

Microsoft-Office-2013-Start-Screen

Một số cách trên giúp cho những ai muốn vô hiệu hoá Start screen trong Microsoft Office 2013. Với cá nhân tôi vẫn thích sử dụng màn hình Start screen khi sử dụng Microsoft Office 2013 và sử dụng phím Esc để bắt đầu làm việc với một tài liệu trống mà tôi muốn. Thế còn suy nghĩ của bạn về màn hình Start mới Microsoft Office 2013 là gì? bạn có thể để lại nhận xét ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *