(+84) 463.28.7979

Windows 7 đã có hỗ trợ tiếng Việt


Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng Microsoft cũng đã cho ra mắt gói hỗ trợ chuyển đổi giao diện tiếng Việt cho những người sử dụng Windows 7.

Để có được giao diện tiếng Việt (không hoàn toàn 100%) người dùng có thể truy cập vào trang chủ của Microsoft trong phần hỗ trợ Windows 7 để tải trực tiếp hoặc có thể tải tại đây.

Win7_Viet_lang

Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP) của Windows cung cấp phiên bản được dịch một phần của các lĩnh vực được sử dụng rộng rãi nhất trong Windows. Sau khi cài đặt LIP, văn bản trong hộp thoại, menu và các chủ điểm Trợ giúp và Hỗ trợ sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ của bản LIP. Những văn bản không được dịch sẽ hiển thị trong ngôn ngữ cơ sở của Windows 7.

Ví dụ nếu bạn mua phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Windows 7, và cài đặt bản LIP ngôn ngữ Catalan, một số văn bản sẽ vẫn hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể cài đặt nhiều hơn một bản LIP trên một ngôn ngữ cơ sở. Windows LIP có thể được cài đặt trên tất cả các bản Windows 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *