(+84) 463.28.7979

Windows 7 tiếp tục tăng trưởng, đạt 42% thị phần cuối năm nay


Windows 7 của Microsoft đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển tốt, theo thống kê của Gartner – một doanh nghiệp nghiên cứu, tư vấn về CNTT của Mỹ. Theo họ, từ nay đến cuối năm 2011, sẽ có thêm khoảng 635 triệu máy tính mới được bán ra có cài sẵn Windows 7, đưa phần mềm này lên chiếm đến 42% thị phần HĐH của máy tính.

Windows 7

Windows 7 là HĐH phổ biến nhất trên máy tính hiện nay

Gartner cho biết, khi Windows 7 được phát hành năm 2009, các doanh nghiệp đã đưa ra lộ trình chuyển đổi từ XP/Vista lên HĐH này là từ 12 đến 18 tháng. Do đó, hiện nay đang là thời điểm để họ tiến hành việc nâng cấp lên Windows 7 cho máy tính của mình. Tuy thị phần của Windows 7 sẽ tăng lên khoảng 42%, nhưng nếu tính tổng thể miếng bánh thị phần HĐH giữa Windows, Mac OS và Linux thì Windows lại giảm. Mac OS đang có những bước tăng trưởng nhất định, với 3,3% thị phần HĐH vào năm 2008, đã tăng lên 4% vào năm 2010 và sẽ đạt 4,5% vào cuối năm nay, dự kiến đến năm 2015, Mac OS sẽ chiếm 5,2% của thị phần HĐH máy tính cá nhân.

Tuy vậy, Gartner lại không có cái nhìn lạc quan về Linux, họ cho rằng từ nay đến 2015, thị phần của HĐH này vẫn chỉ chiếm dưới 2% mà thôi.

Nguồn TT/Fudzilla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>