(+84) 463.28.7979

Windows 8 cho phép dùng password Live ID để đăng nhập nhiều trang web


Microsoft đã tuyên bố sẽ hỗ trợ tính năng mật khẩu chính và đồng bộ password cho các máy tính sử dụng Windows 8. Sau khi đăng nhập bằng Windows Live ID, người dùng có thể lưu trữ các mật khẩu của những ứng dụng, dịch vụ, trang web,… rồi đồng bộ chúng với các máy Windows 8 khác. Từ đó về sau, người dùng chỉ cần dùng mật khẩu Live ID để đăng nhập hầu hết mọi thứ, phần điền mật khẩu chi tiết cho từng dịch vụ/trang web sẽ do Windows đảm nhiệm. Do mật khẩu của tài khoản Live là mật khẩu duy nhất người dùng cần nhớ, các mật khẩu còn lại có thể đặt dài, phức tạp, từ đó nâng cao tính bảo mật về thông tin. Nếu cần tra lại mật khẩu riêng lẻ cho một thứ gì đó, người dùng có thể xem trong phần mềm Credential Manager của Windows 8.

windows 8

Ý tưởng của Microsoft không phải là mới. Trước đây, một số dịch vụ như 1Password hay LastPass đã cho phép người sử dụng dùng một mật khẩu chính để đăng nhập vào nhiều thiết bị, dịch vụ, trang web khác nhau. Ngoài ra, Microsoft cũng công bố giản lược yêu cầu về phần cứng trong việc tạo các khóa mã hóa, giúp nâng cao tính bảo mật cho các doanh nghiệp trong việc trao đổi thông tin. Windows 8 có thể lưu trữ các khóa mã hóa này trên chip Trusted Platform Module (TPM, chip bảo mật trên ổ cứng) thay vì chứa trên các thẻ thông minh như trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>