(+84) 463.28.7979

Windows 8: Windows Explorer được đổi tên thành File Explorer


Microsoft đã thực hiện rất nhiều thay đổi trên Windows 8 so với phiên bản trước đó như bỏ đi nút Start, thêm Charms bar, bỏ giao diện Aero hay mới đây nhất là thay đổi tên gọi cho trình quản lý file hệ thống trên Windows 8. Khám phá này được Win8china công bố với bản build mới nhất của Windows 8 khi Windows Explorer đã được đổi tên thành File Explorer. Từ Windows 7 trở về trước, Windows Explorer là chương trình mặc định cho phép người dùng quản lý file, tạo file mới hay thư mục… trong hệ điều hành Windows. Ban đầu chương trình này có tên File Manager nhưng từ Windows 95, cái tên Windows Explorer đã được sử dụng thay thế cho nó. Cũng kể từ Windows 95, Microsoft đã giới thiệu nút Start và Start menu cho người dùng, sau đó tới Windows 8 thì Start đã bị loại bỏ còn Windows Explorer được đổi thành File Explorer. Nhiều khả năng trên Windows 8 RTM phát hành vào cuối tháng 7, sự thay đổi này sẽ bắt đầu được triển khai.

win8 explorer

Nguồn: The Verg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>