(+84) 463.28.7979

Windows HPC Server 2008


Windows HPC(High Performance Computing) Server 2008 (HPC 2008), package máy tính Microsoft song hành, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các môi trường compute-intensive, miêu tả chính xác phòng thí nghiệm nghiên cứu của chúng ta.

Bài viết này mô tả triển khai nhiều dạng của các công nghệ Microsoft, cụ thể là HPC 2008, khi triển khai một hệ thống custom kích hoạt quá trình tự động tạo các dữ liệu từ một thiết bị imaging trong cuộc sống thực tế. Hệ thống này có thể tự động thực hiện các phân tích dữ liệu bảng tính Excel không được giám sát kể cả thống kế hồi qui không tuyến tính. Với các phân tích truyền thống thường, các nhà nghiên cứu khoa học phải tốn từ 10 đến 15 phút mỗi thực nghiệm, thì bây giờ những phân tích này chỉ cần đến nửa giờ để xử lý 96 thực nghiệm cùng một lúc (không cần sự can thiệp của con người và không có lỗi). Nếu dùng cluster máy tính thì thời gian còn ít hơn.

Giải pháp của chúng ta cũng dùng đến một set nhỏ các script của Windows PowerShell, được triển khai trên máy tính cluster HPC 2008, xử lý khối lượng hàng trăm gigabyte file XML trong một frame thời gian rất ngắn. Mục đích là để mô tả cách bạn nâng cao Microsoft High Performance Compute Cluster 2008 cùng với những công nghệ Microsoft khác để sẵn sàng triển khai các ứng dụng có khả năng thực hiện phân tích cấp độ cao và xử lý những dạng file thường được dùng theo nhiều mục đích từ kinh tế đến giải quyết sự cố.

Sao lại là HPC 2008?

Chúng tôi dùng HPC 2008 dựa trên những yếu tố chính sau đây. Đầu tiên, HPC 2008 tích hợp rất tốt với cấu trúc Active Directory hiện tại của chúng tôi. Nó cho phép những người dùng Active Directory hiện có, được phân bổ qua những vị trí địa lý khác nhau, để submit các công việc cũng như mở rộng quyền truy cập của họ qua những cluster dùng pair username/password hiện hành của họ. Không cần nhiều credential để submit các công việc xuyên qua cluster cũng như log on vào workstation của họ.

Thứ hai, các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đã liên tục deal với những kết quả thí nghiệm và để thực hiện thêm nhiều phân tích nữa. Chúng ta cần xử lý các bảng tính Excel bằng máy tính và sẽ khó để làm điều này trên platform non-Windows. Thứ ba, chúng ta có thể thực hiện các ứng đụng được triển khai trên Microsoft .NET Framework sử dụng C#, điều này giúp ta dễ dàng thực hiện các tính toán trên những dữ liệu trích từ bảng tính Excel hơn trên một máy tính cluster Windows. Cuối cùng, chúng ta có thể cũng có thể dùng những ứng dụng này để dễ dàng transmit thông tin đến bảng dữ liệu SQL Server.

Hit Floor Running

HPC 2008 giúp việc dùng các phần cứng có sẵn và cài đặt cluster máy tính dễ dàng hơn. Với một cluster tương đối nhỏ, cần đến hàng giờ để tất cả các node máy tính đều bật, chạy và giao tiếp với những node head (hay master). Và do tính chất của máy tính song hành, cũng cần khoảng thời gian tương tự để triển khai HPC 2008 và Windows Server 2008 đến một nhóm nhỏ có thể là 8 node máy tính như là một set trong hàng số hàng trăm.
Sau khi cài đặt node head của chúng ta với Windows Server 2008 và HPC 2008, chúng ta có thể nhanh chóng join nó đến domain Active Directory của chúng ta (chạy trên Windows Server 2003 R2). Sau đó chúng ta tạo một image đĩa cứng (chứa một bản copy của Windows Server 2008 cùng với HPC 2008) dựa trên node head, và triển khai image đĩa qua nhiều node máy tính. Sử dụng wizard HPC 2008 Network Configuration (hình 1), chúng ta chọn một cấu trúc liên kết mạng trong đó node head của chúng ta có thể được truy cập thông qua địa chỉ IP public trong khì các node máy tính nhận các địa chỉ IP non-public từ node head thông qua role DHCP được triển khai trên Windows Server 2008. Bạn cũng có thể dễ dàng triển khai nhiều role khác như DNS, WINS, và RAS thích hợp để cài đặt một node máy tính hoặc là trong chế độ độc lập hoặc là join đến một domain Windows.

Windows_HPC_Server_2008_1

Hình 1 Chọn cấu trúc mạng

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *