(+84) 463.28.7979

Windows Phone 7 duyệt web khá tốt


Bạn sẽ làm gì khi có một sản phẩm mới trong tay? Giữ kín một mình hay chia sẻ với cộng đồng. Mình thì mình sẽ chọn cách thứ 2, đó cũng chính là cách mà Pocket Now đã làm khi có trong tay phiên bản thử nghiệm của chiếc máy LG Panther sử dụng Windows Phone 7.

Trình duyệt Internet Explorer trên LG Panther được so sánh với 2 trình duyệt webkit là Safari Mobile trên iPhone 4 và Chrome Mobile của Nexus One. Xem video xong thì bạn có thể thấy tốc độ nạp trang, tải trang của Windows Phone đã được cải thiện rất nhiều. Tuy chưa phải nhanh nhất nhưng đã có thể cạnh tranh với 2 sản phẩm kia.

Trình duyệt này vẫn chưa hỗ trợ HTML5 và Flash. Microsoft cho biết có thể họ sẽ bổ sung thêm tính năng này trong tương lai. Nếu xem video, bạn có thể thấy khả năng duyệt web của Internet Explorer Mobile mới là khá tốt, thử nghiệm mở khoảng 6 tab khác nhau mà máy vẫn chạy mượt. Đây mới là bản thử nghiệm, cả phần cứng và mềm vẫn chưa được tối ưu nên kết quả còn có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

Tham khảo: Pocket Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *