(+84) 463.28.7979

Windows Phone 8 hỗ trợ chuyển nhanh 7 ứng dụng cùng lúc


Khi Windows Phone 8 được giới thiệu, Microsoft cho biết họ sẽ chuyển nó sang nhân của Windows NT thay vì nhân CE di động trước kia. Những tưởng với nhân của hệ điều hành dành cho máy tính.WP8 sẽ hỗ trợ đa nhiệm thực sự như Windows 8 nhưng có vẻ như Microsoft vẫn sử dụng cách đa nhiệm một nửa như WP7 để tiết kiệm pin và tăng cường hiệu năng toàn hệ thống. Qua video dưới đây, bạn có thể thấy Microsoft vẫn áp dụng cách đa nhiệm cũ nhưng họ cũng đồng thời cho phép 7 chương trình chuyển đổi nhanh cùng lúc (Fast App Switching) thay vì chỉ 5 như trước kia. Để đáp ứng những thay đổi này, có lẽ điện thoại WP8 sẽ phải có trên 1GB RAM.

Windows-Phone-8

Nguồn: WPArea.de

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>