(+84) 463.28.7979

Windows Phone 8 sẽ có tính năng chat nhóm mới mang tên Room


Nền tảng Windows Phone của Microsoft đã có tính năng nhóm (Groups) trong People Hub nhưng trên Windows Phone 8 sắp tới, một tính năng mới hơn sẽ được Microsoft giới thiệu mang tên Room(phòng). Phòng phải khác với nhóm ở ngoài đời thực và trên WP thì hai khái niệm này cũng khác nhau dù chúng đều là tính năng liên lạc cho nhóm người dùng. Theo như giải thích của Microsoft được tìm thấy trong bộ SDK Windows Phone 8 thì người dùng sẽ được tham gia vào Room sau khi chấp nhận lời mời gửi qua tin nhắn, ở trong đó họ có thể chia sẻ lịch làm việc, hình ảnh hay ghi chú một cách riêng tư, chỉ những thành viên trong phòng đó biết mà thôi. Ngoài ra, Room cũng sẽ có tính năng chat nhóm cho phép những người tham gia trò chuyện với nhau. People Hub trên Windows Phone 8 mặc định sẽ bao gồm nhóm bạn thân (Best Friends) và phòng gia đình (Family Room) để người dùng có thể thêm thành viên vào nhóm hoặc phòng. Nhiều khả năng tính năng Room mới sẽ được Microsoft đề cập trong sự kiện đêm nay.

Windows-Phone-8
Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>