(+84) 463.28.7979

Windows Store bổ sung hỗ trợ cho lập trình viên ở 82 thị trường, có Việt Nam


Với việc Windows 8 sắp chuẩn bị được phát hành, Microsoft cần đảm bảo kho ứng dụng của họ phải thực sự phong phú để lôi kéo người dùng, vì vậy mới đây công ty đã mở rộng danh sách hỗ trợ củaWindows Store cho lập trình viên ở 82 thị trường, trong đó bao gồm Việt Nam. Trước đây, Windows Store chỉ chấp nhận thanh toán ở nước ta, nhưng bây giờ Microsoft đã bổ sung Việt Nam vào một trong những thị trường được hỗ trợ lập trình viên. Với việc bổ sung này, tổng số quốc gia được Windows Store hỗ trợ được nâng lên thành 120 nước, tất cả các lập trình viên đến từ những thị trường trên ngay từ bây giờ có thể đưa ứng dụng của mình lên kho ứng dụng của Windows 8. Các bạn có thể xem chi tiết ở Danh sách các quốc gia được chấp nhận thanh toán và hỗ trợ lập trình viên.

Windows 8 Windows Store

Bên cạnh việc mở rộng danh sách hỗ trợ lập trình viên, Microsoft cũng cho biết những thành viên MSDN đủ điều kiện sẽ được cấp một tài khoản lập trình viên miễn phí trong một năm. Các tài khoản hợp lệ phải là những tài khoản Visual Studio Professional, Test Professional, Premium, Ultimate, vàBizSpark. Bên cạnh đó, những sinh viên tham gia vào chương trình DreamSpark cũng được cấp tài khoản này.

Theo MSDN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>