(+84) 463.28.7979

Windows Store cho phép đăng tải các ứng dụng mã nguồn mở


Dường như Microsoft sẽ cho phép lập trình viên đăng tải các ứng dụng mã nguồn mở lên cửa hàng phần mềm trực tuyến Windows Store dành cho Windows 8, khác với Windows Phone Market Place. Trong thông báo về bản quyền phần mềm (Standard Application License Terms) của mình, Microsoft không cho phép chia sẻ ứng dụng vì lo lắng đến bản quyền sở hữu trí tuệ, điều đi ngược hoàn toàn với triết lí mã nguồn mở. Tuy nhiên, hãng cũng ghi chú rằng các ứng dụng miễn phí và mã mở không phải tuân theo quy tắc này, miễn là các phần mềm đó đáp ứng đầy đủ các điều khoản còn lại. Hiện tại, kho ứng dụng trên điện thoại Windows Phone chỉ bao gồm các ứng dụng hoàn toàn “đóng”. Hai kho ứng dụng nổi tiếng khác của Apple là Mac App Store (trên Mac OS X) và App Store (trên iOS) cũng hoạt động với mô hình “đóng” tương tự như Windows Phone Market Place.

Windows 8 Windows Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>