(+84) 463.28.7979

Xử lý các lỗi 3DS MAX, CAD trên Macbook


Mình là dân cũng hay xài 3DS MAX và CAD trên MB. Trước đây bị các lỗi mà tưởng chừng bó tay. Sau một thời gian nghiền ngẫm tính logic thì có các thuốc trị sau đây:

1. Lỗi hay bắt activation – đăng ký lại. Nếu dùng biện pháp thông thường là chạy “thuốc” trên Win thì có khi nó bắt làm lại hoài.
Lý do: cái này là do hệ thống của Max hoặc CAD, khi tạo key hay đăng ký nó sẽ lấy thông tin toàn bộ hệ thống rồi đưa ra mã đăng ký. Do đó nếu có một thay đổi, cập nhật nào liên quan đến hệ thống thì nó xem như “không đúng” gốc. Cái thấy rõ nhất là phần tự động cập nhật giờ hệ thống (auto sync).
Xử lý: Bạn phải hy sinh MAC về sự đúng giờ, tức là tắt chế độ tự cập nhật giờ trong MAC và hậu quả là không biết giờ đang hiện có là ở đâu nữa. Bù lại, bạn sẽ không bị lỗi đăng ký nữa.

2. Lỗi xài “thuốc” rồi mà nó vẫn cứ bắt Active lại.
Lý do: không biết!
Xử lý: Trong partition chứa Win, vào thư mục: ProgramDataAutodeskSoftware Licenses và xóa sạch những file nào có trong đây và uống “thuốc” lại, bảo đảm “hết bịnh”.

3. Lỗi cũng thuộc về “thuốc”. Nhưng cái này là do chính hãng. Hãy tải file: “3dsmax2008_32bit_hotfix_20090108_en.msp” từ trang của Autodesk về để fix.

Bao nhiêu lần bị, bao tháng trăng trở là ở đây hết rồi! Chắc chắn có rất nhiều anh em đang gặp vấn đề này. Hy vọng từ đây hết…bệnh vặt!

Nguồn: Tinhte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>