(+84) 463.28.7979

Xác định chính sách địa chỉ e-mail trong Exchange 2007 Phần 2


Nếu bạn đã thực hiện nhiều với Exchange Server 2003 hay Exchange 2000 Server, sau đó bạn có thể bạn cũng đã quen với các khái niệm chính sách của người nhận.

>> Xác định chính sách địa chỉ e-mail trong Exchange 2007 Phần 1

Chính sách của người nhận vẫn còn tồn tại trong Exchange Server 2007, nhưng chúng đã được chia thành hai thành phần khác nhau: chấp nhận tên miền (mà tôi đề cập trong Phần 1). Chính sách địa chỉ E-mail là các chính sách cho phép bạn xác định một Active Directory của người dùng địa chỉ E-mail.

Tạo chính sách địa chỉ Email.

Bây giờ chúng tôi đã xác định được Accept Domain của chúng tôi, tiếp theo chúng tôi có thể tạo một chính sách địa chỉ E-mail. Để làm như vậy, chúng ta chuyển hướng qua bàn điều khiển cây tới Organization Configuration | Hub Transport. Tiếp theo, bấm vào liên kết New E – Mail Address Policy bạn có thể tìm thấy trong pane Action. Khi bạn làm như vậy Exchange sẽ khởi chạy New E-Mail Address Policy Wizad.

Thuật sĩ ban đầu của màn hình sẽ nhắc bạn nhập một tên cho chính sách mà bạn đang tạo và chọn kiểu người nhận bạn muốn áp dụng cho chính sách. Tôi khuyên bạn nên chọn All Recipient Types trong hầu hết các trường hợp. Bạn có thể xem như hình 1.

email-policy-1

Hình 1.

Nhập một tên cho các chính sách mà bạn đang tạo.

Bấm vào Next và bạn sẽ được đưa tới một màn hình tương tự đó là một trong các trường hợp đó hiển thị trong Hình 2. Mặc dù bạn đã nhập vào với các bước của thuật sĩ mà bạn muốn áp dụng chính sách cho All Recipient Types, màn hình này cho phép bạn thu hẹp lại và áp dụng chính sách cụ thể tới người nhận, dựa trên các thuộc tính của người nhận. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trên màn hình này để cấu hình chính sách để cho nó chỉ áp dụng cho người nhận những người cư ngụ trong một tiểu bang. Tất nhiên, bạn cũng có thể chỉ cần bỏ trống các điều kiện này và chính sách sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người. Khi bạn đã lựa chọn và thuộc tính bất kỳ lĩnh vực gì cần thiết, nhấp chuột vào Next.

email-policy-2

Hình 2.

Bạn có thể đặt điều kiện trên chính sách địa chỉ E-Mail.

Bước tiếp theo trong quá trình cấu hình là xác định địa chỉ e-mail sẽ được giao cho người sử dụng mà chính sách địa chỉ e-mail được áp dụng. Bắt đầu quá trình này bằng cách bấm vào nút Add. Khi bạn làm vậy, trình thuật sĩ sẽ hiển thị hộp thoại SMTP E-Mail Addresses như trong Hình 3.

email-policy-3

Hình 3.

Đây là màn hình, nơi bạn xác định địa chỉ email của người nhận.

Như là bạn nhìn thấy ở hình chụp màn hình, nơi bạn có thể xác định địa chỉ email thực sự. Để xác định chính sách địa chỉ emal, bạn phải bắt đầu kiểu tra ô E-mail Address Local Part phải được chọn. Một khi bạn đã làm điều đó, chọn các tùy chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng cho địa chỉ E-mail. Ví dụ, bạn có thể căn cứ trên các địa chỉ bí danh của người dùng, người sử dụng tên ban đầu, tên cuối cùng và tên đầu tiên hay bất kỳ sự lựa chọn khác có sẵn.

Thấp hơn phần của màn hình cho phép bạn chọn hoặc là chỉ định một cách thủ công điều kiện tên miền (FQDN) hay chấp nhận lựa chọn một tên miền. Từ khi chúng tôi đã đi qua những rắc rối về việc xác định một tên miền được chấp nhận, chọn Accept Domain của tùy chọn E-Mail Address và sau đó bấm vào Browse và chọn địa chỉ mà bạn đã xác định trước đó.

Bấm vào OK, và định dạng địa chỉ mà bạn đã chọn để được chuyển sang sử dụng trình thuật sĩ của màn hình. Nếu bạn cần phải thực hiện một thay đổi để các định dạng địa chỉ mà bạn đã lựa chọn, bạn có thể chọn địa chỉ và bấm vào nút Edit. Giả sử tất cả mọi thứ được xuất hiện, bấm vào nút Next và bạn sẽ được đưa tới một màn hình yêu cầu bạn khi bạn muốn áp dụng chính sách mới. Đây là một thay đổi rất hoan nghênh từ Exchange Server 2003, vì Exchange 2003 dựa trên Recipient Update Services, điều đó không phải luôn luôn làm việc. Đôi khi nó có thể thực sự mất một thời gian dài để thực hiện thay đổi một chính sách có hiệu quả. Nhưng Exchange 2007 thì ngoại lệ, thuật sĩ hiện tại của màn hình cho phép bạn thực hiện thay đổi chính sách có hiệu quả ngay lập tức hay lịch trình thay đổi chính sách.

Khi bạn đã hài lòng với những lựa chọn mà bạn thực hiện, bấm vào Next, làm theo các bước để tạo mới chính sách địa chỉ E-Mail.

Kết luận.

Mặc dù tạo ra một chính sách địa chỉ E-mail không phải là rất phức tạp tuy nhiên các thủ tục làm như vậy là hơi khác nhau một chút từ các bước đã được thực hiện trong phiên bản trước của Exchange. Trong bài viết này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào để xác định một chính sách địa chỉ E-mail.

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *