(+84) 463.28.7979

Xác định IP của PC trong card mạng


Hầu hết các máy tính được kết nối với nhau thông qua mạng Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN) và mạng diện rộng (WAN) để cung cấp tài nguyên trong máy tính (file, thư mục, máy in, fax, DVD…) với nhau. Để chia sẻ tài nguyên trên mạng giữa các máy tính… thì địa chỉ IP là rất cần thiết.

Đôi khi bạn cần giải quyết một vấn đề liên quan đến kết nối (không thể truy cập vào máy tính hay mail, database, proxy…) ta thường ping IP của máy tính, như “ping 123.30.108.33”, dựa vào phản hồi của lệnh ping để tìm hiểu vấn đề của kết nối mạng.

Phản hồi của máy tình có địa chỉ IP là 10.250.100.198 sau khi thực hiện lệnh ping

Những cách sau sẽ giúp các bạn tìm ra địa chỉ IP trong mạng nội bộ của mình (Non-Internet):

1. Đối với Windows XP và Vista, bạn có thể tìm bằng cách chạy lệnh cmd trong Run. Cửa sổ cmd hiện ra bạn gõ lệnh ipconfig/all.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tất cả các địa chỉ IP trong cũng một mạng lưới

Các Ethernet adapter Local Area Connection được hiển thị như trên. Với địa chỉ card mạng của tôi là IPv4 Address: 10.250.100.198. Đây là cách tìm kiếm địa chỉ Ip bằng cách sử dụng lệnh ipconfig/all.

Hoặc nếu bạn muốn tránh những thông tin chi tiết (tên thẻ mạng, tình trạng định tuyến IP, DHCP và NETBIOS trên TCP/IP và DNS server IP…) và xem vài thông tin liên quan đến các địa chỉ IP của máy tính bạn có thể thực hiện tại dấu nhắc lệnh là ipconfig không có all sẽ cho bạn thấy được các thông tin cần thiết.

2. Click chuột vào biểu tượng mạng (hai máy tính), ở phía dưới góc phải màn hình, chọn “Network and Sharing Center”. Sau đó bấm vào “Manager network connections” hoặc bấm vào Start/Settings/Network Connections.

Trong màn hình kế tiếp, bấm chuột phải lên Local Area Connection (trong trương hợp của tôi đó chỉ là một thẻ mạng, sau đó chọn Properties (hình trên). Cửa số User Account Control xuất hiện, bấm vào Continue. Click đôi chuột vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) hoặc chọn Internet Prorocol Version 4 (TCP/IPv4) rồi click vào Properties.

Sau đó sẽ xuất hiện một cửa sổ với tên đề là Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties. Những số thập phân đó là địa chỉ IP của card mạng ở đây có dạng xxx.xxx.xxx.xxx, ví dụ: 10.250.100.198 hay 192.168.0.1.

TRẤN PHIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *