(+84) 463.28.7979

Xây dựng cấu trúc DFS Phần 3


Mặc dù Windows Server 2008 củng cố dựa trên công nghệ DFS, DFS cũng khá phức tạp và tôi đã học từng chút một trong hàng năm trời để xây dựng bản sao cho DFS.

Bạn có thể xem các bài viết về DFS như ở phía dưới

>> Xây dựng cấu trúc DFS phần 1

>> Xây dựng cấu trúc DFS phần 2

Tôi không nói riêng về cấu trúc liên kết nhân bản, mặc dù nó quan trọng. Tôi nói về những điều nhỏ nhặt làm nên sự khác biệt giữa bản sao hoạt động tốt và DFS chạy như phát cuồng. Trong bài này, tôi muốn làm rõ bí mật bằng cách chia sẻ với bạn những ứng dụng hay nhất của bản sao DFS.

install_dfs

Backup Strategy

Các file được lưu trữ trên cây DFS được sao chép đến các server khác không có nghĩa là bạn không cần sao lưu lại chúng. Giữ một bản sao DFS sẽ giúp bảo vệ các thảm hoạ dữ liệu của đĩa cứng, nhưng không bảo vệ các dữ liệu khỏi bị hư hỏng. Nếu một file bị hỏng, thì hư hỏng này sẽ không sao chép đến các nơi khác.

Vì các dữ liệu nên được đồng nhất ở mỗi bản sao DFS, bạn có thể làm việc bằng cách sao chép chỉ một bản sao. Nhưng điều quan trọng bạn phải nhớ về quá trình sao lưu là bạn cần phải cấu hình phần mềm backup của bạn chứ không phải nâng cấp archive bit. Lý do là file sao chép được khởi động bằng một phiên bản thay đổi của file, hay một stamp thay đổi ngày và giờ. Một thay đổi sẽ update archive bit có thể dẫn đến hàng loạt các bản sao. Mặc dù vậy điều này không xảy ra không tất cả các trường hợp, vì vậy bạn có thể thử nghiệm xem liệu archive bit có ảnh hưởng nào đến môi trường của bạn hay không.

Dung lượng đĩa

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng tôi đã từng chứng kiến những trường hợp mà đĩa chứa folder staging hoặc là nhỏ kinh ngạc, hoặc là low on space. Ổ đĩa chứa các folder staging phải có đủ khoảng trống để cung cấp cho quá trình sao chép. Sau đó, nó sẽ hoạt động như là một kho chứa tạm thời cho các dữ liệu được sao chép đang được gởi đi hay nhận đến.

DFS Root

Bạn cần chú ý một số điều khi xây dựng DFS root của mình. Tôi khuyên nên bắt đầu bằng DFS root rỗng để bạn có thể tránh việc sao chép bất kì dữ liệu nào ở cấp độ root. DFS root chỉ có thể chứa các folder được DFS quản lý.

Tôi cũng khuyên các bạn tránh sao chép dữ liệu giữa các folder DFS namespace root. Lý do là nếu bạn làm điều này thì Windows sẽ cố gắng sao chép không chỉ root mà còn các folder target trong nó. Như vậy thì chẳng hay chút nào, và hãy nhớ rằng các folder target đã được sao chép độc lập với các root trong phần lớn trường hợp. Thiết lập một sao chép ở mức độ root không cung cấp mức độ phần thừa sao chép.

Quyết định có sao chép hay không sao chép là phù hợp

Mặc dù sao chép DFS có thể giúp bạn phân bổ tải làm việc giữa các server file khác nhau, và cho bạn mức fault tolerance nhưng dùng sao chép DFS không phải lúc nào cũng cần thiết. Ví dụ, hãy tưởng tượng một môi trường mà người dùng liên tục thay đổi các dữ liệu. Trong môi trường như vậy, tất cả các update cho một file sẽ thay đổi số phiên bản file, dẫn đến việc sao chép DFS. Nếu một lượng khổng lồ các update được thực hiện thì có thể dẫn đến một cơn bão các bản sao chép.

Ứng viên tốt nhất cho sao chép DFS hay môi trường là khi người dùng đọc nhiều thông tin từ các file server, nhưng không thay đổi nhiều. Trong những môi trường kiểu này, tải làm việc sao chép ở mức thấp nhất bởi vì các sao chép chỉ cần khi có update diễn ra.
Nếu các user của bạn thường xuyên update các file thì bạn nên cân nhắc thời gian sao chép thực hiện phần lớn các sao chép tránh vào giờ cao điểm. Mặc dù là một lần nữa, điều này có thể dẫn đến việc xung đột các phiên bản nếu 2 instance riêng lẻ của một file được update trước khi thực hiện sao chép. Mặc dù vậy, trước khi quyết định chiến lược sao chép bạn thật sự cần suy nghĩ cẩn thận liệu chiến lược mà bạn chọn có phù hợp với nhu cầu của công ty bạn hay không.

Kết luận

Trong bài này, tôi đã nói về những điều mà bạn cần đảm bảo để các sao chép DFS hoạt động trôi chảy, và không làm gián đoạn network của bạn. Hãy nhớ rằng đây chỉ là những ứng dụng tốt nhất và có những vấn đề khác có thể tiềm tàng dẫn đến việc gián đoạn quá trình sao chép DFS.

Nguyễn Như Cát Tường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *