(+84) 463.28.7979

Xem lại những nơi bạn đã từng check-in bằng Foursquare History


Foursquare vừa mới cập nhật lại trang History của mình tại địa chỉ: foursquare.com/history cho phép bạn có thể xem lại toàn bộ những nơi mà bạn đã đi qua, hay đã từng check-in. Trang History mới có giao diện khá giống Timeline của Facebook, bạn có thể xem lại chi tiết những nơi mình đã check-in, vào thời gian nào, check-in cùng ai và hình ảnh của địa điểm đó. Trang History còn có một hộp danh sách ngày tháng dạng xổ xuống để bạn chuyển nhanh đến khoảng thời gian bất kỳ trong quá khứ.

Bên phải màn hình còn có 3 ô trống để bạn lọc ra những đại điểm giống nhau, ví dụ như quán cafe hay đi cùng ai… Mặc dù trang History này đã có từ trước trên các ứng dụng Foursquare dành cho di động nhưng trên website thì nó mới xuất hiện gần đây và cũng có nhiều chức năng hơn. Đây là một công cụ tốt giúp bạn tìm lại thông tin của một địa điểm nào đó hoặc đơn giản chỉ là xem lại mình đã check-in nhiều như thế nào.

Check-in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>