(+84) 463.28.7979

Xem thông tin máy tính trên Windows 8 Consumer Preview


Bạn có thể xem một bản tóm tắt thông tin quan trọng về máy tính của bạn bằng cách mở System trong Control Panel. Bạn có thể xem thông tin cơ bản về phần cứng, chẳng hạn như tên máy tính của bạn và bạn có thể thay đổi các thiết lập hệ thống quan trọng bằng cách nhấp chuột vào các liên kết trong khung bên trái.

System-information

Hình 1: Thông tin hệ thống.

Xem thông tin cơ bản về máy tính

Bạn có thể tìm thấy một cái nhìn tóm tắt các chi tiết cơ bản về máy tính của bạn, bao gồm:

Windows edition: Danh sách thông tin về phiên bản của Windows chạy trên máy tính của bạn.

System: Hiển thị máy tính của bạn với điểm số của Windows Experience Index, là một số mô tả các khả năng tổng thể của máy tính của bạn. Khả năng loại bộ vi xử lý máy tính của bạn, bộ nhớ được cài đặt (RAM), loại hệ thống và bút cảm ứng cũng được liệt kê.

Computer name, domain, và workgroup settings: Hiển thị tên máy tính của bạn và thông tin tên miền. Bạn có thể thay đổi thông tin này và thêm tài khoản người dùng bằng cách nhấp vào Change settings.

Windows activation: Chương trình xem bản sao Windows của bạn là chính hãng, giúp ngăn chặn vi phạm bản quyền phần mềm.

Thay đổi thiết lập hệ thống

Các liên kết trong cửa sổ bên trái cung cấp quyền truy cập vào thiết lập hệ thống bổ sung. Bạn cần phải đăng nhập như một quản trị viên để thay đổi các thiết lập này.

System-information

Device Manager: Thay đổi, quản lý, thiết lập và nâng cấp phần cứng.

Remote settings: Thay đổi các thiết lập cho máy tính từ xa, bạn có thể sử dụng để kết nối với một máy tính từ xa và hỗ trợ từ xa, bạn có thể sử dụng để mời một ai đó để kết nối với máy tính của bạn để giúp đỡ khắc phục sự cố một vấn đề.

System protection: Quản lý cài đặt tự động tạo ra các điểm khôi phục System Restore sử dụng. Bạn có thể bật hệ thống bảo vệ hoặc tắt các ổ đĩa trên máy tính của bạn, và bạn có thể tạo điểm khôi phục bằng tay.

Advanced system settings: Truy cập hiệu năng cao cấp, hồ sơ người dùng và các thiết lập hệ thống khởi động, bao gồm Data Execution Prevention, giám sát chương trình và báo cáo các cuộc tấn công an ninh có thể. Bạn cũng có thể thay đổi các thiết lập bộ nhớ ảo của máy tính của bạn.

Theo Tin Công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>