(+84) 463.28.7979

Xoá Email trùng lặp trong Outlook 2010


Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2010, có thể là bạn có thể có địa chỉ liên lạc trùng lặp, mail và thư mục khác nếu bạn có địa chỉ liên lạc được sáp nhập từ các dịch vụ khác. Outlook Duplicate Items Remover (ODIR) cho phép bạn tìm và gỡ bỏ các email, địa chỉ liên lạc, nhiệm vụ, ghi chú và các cuộc hẹn trung lặp trong Outlook của bạn một cách dễ dàng. Ứng dụng phần mềm miễn phí cho Windows là rất hữu ích trong việc tìm kiếm mục trùng lặp bên trong thư mục Outlook của bạn. Khi bạn chọn một thư mục cho phép quét đối tượng trùng lặp, tiện ích này sẽ quét dựa trên các thông số khác nhau bao gồm cả ngày, ID tin nhắn, người gửi và các chi tiết khác.

Outlook-duplicate-items-remover

Một khi quá trình quét hoàn thành, nó di chuyển các mục vào một thư mục ODIR từ nơi này chúng ta có thể được kiểm tra và xóa. ODIR nhận ra một mục như là một bản sao nếu tất cả các thuộc tính sau đây phù hợp với những đối tượng khác trong cùng một thư mục:

 • Contact items:
  first name, last name, tên công tyvà email address
 • Appointment items:
  subject, location, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Task items:
  subject, start date, do ngày và tình trạng.
 • E-mail hoặc Post items:
  • Sent emails: email subject vàthời gian gửi email (PR_CLIENT_SUBMIT_TIME)
  • Unsent emails: Chỉ mình subject của email.
 • Note items:
  nội dung của các lưu ý (thuộc tính body) và màu sắc
  • Received emails: internet message ID (đây là một định danh duy nhất cho mỗi email nhận được)

ODIR chạy được trên tất cả các phiên bản Outlook bắt đầu từ Outlook 2000, nhưng chỉ hỗ trợ phiên bản Outlook 32 bit. Khi không hỗ trợ phiên bản 64 bit là một nhược điểm của ODIR.

Download ODIR

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>