(+84) 463.28.7979

Xoá hàng trống trong Excel 2007 và Excel 2010


Đôi khi chúng ta copy dữ liệu từ Word hoặc một tập tin khác và Paste nó vào trong Excel thì trong Excel sẽ xuất hiện những hàng trống. Vậy làm thế nào để xoá bỏ các hàng trống này? Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xoá các hàng trong trong Excel 2007excel 2010.

Để xoá hàng trống bạn lựa chọn cột bạn muốn xoá.

Excel-2010-1

Nhấn F5 để mở hộp thoại Goto và click vào Specials khi hộp thoại Goto được mở ra.

Excel-2010

Lựa chọn Blanks và click Ok.

Excel-2010

Chuột phải và lựa chọn Delete.

Excel-2010

Lựa chọn Shift cell up và click Ok.

Excel-2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>