(+84) 463.28.7979

Xóa sách các tài liệu đã mở gần đây trong Word 2013


Khi bạn mở Word 2013, một danh sách các tài liệu vừa mở sẽ hiển thị ở phía bên trái của màn hình. Danh sách này cũng hiển thị khi bạn chọn tùy chọn mở cửa từ bên trong chương trình. Nếu bạn không muốn nhìn thấy danh sách này, thật dễ dàng để vô hiệu hóa nó.

recent_documents

Để vô hiệu hóa các danh sách tài liệu gần đây trong Word, nhấp vào tab FILE chọn Option

recent_documents

Trong hộp thoại Word Option click Advanced ở bên trái

recent_documents

Trong phần Advanced, kéo xuống phần Display và thay đổi ô “Show this number of Recent Documents” bằng 0 để vô hiệu hoá.

recent_documents

Bây giờ, khi bạn mở Word, hoặc chọn tùy chọn mở trong chương trình thì bạn sẽ không thấy có tài liệu nào trong danh sách tài liệu gần đây của bạn.

recent_documents

Để kích hoạt lại danh sách, hãy quay trở lại hộp thoại Word Options và nhập giá trị mong muốn (từ 0 đến 50) trong Show con số này của tài liệu gần đây hộp soạn thảo trên màn hình chi tiết. Nếu trước đây bất kỳ tài liệu đã được hiển thị trong danh sách tài liệu gần đây, chúng được thêm vào danh sách một lần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>