(+84) 463.28.7979

Xoay ảnh dễ dàng trong Word 2007


Khi bạn làm đồ họa trong văn bản Word nhiều lần bạn muốn đặt ảnh theo một cách đặc biệt hoặc ở một góc xác định. Word 2007 hỗ trợ công cụ để lam điều đó.

Mở văn bản Word của bạn và click trên ảnh hoặc đồ họa mà bạn muốn chuyển. Bạn sẽ nhìn thấy chỉnh sửa outline cho đối tượng đồ họa của bạn. click chuột trái trên đỉnh và giữ đối tượng và bắt đầu xoay nó.

Bạn có thể nhìn thấy nó bắt đầu di chuyển

ở bức tranh thứ hai ở đây tôi thêm một đối tượng và đang xoay đối tượng đồ hòa tới một góc

Đây là kết quả của một cặp đối tượng đơn giản trong một văn bản Word 2007 tôi đã xoay một vòng

Bạn có thể làm điều này với bất cứ bức ảnh, đối tượng đồ họa hay sự kiện text nào!

Vũ Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *