(+84) 463.28.7979

Xuất hiện kho app của Nokia trên Marketplace của WP


Người dùng điện thoại Lumia chạy Windows Phone từ nay trở đi sẽ được hỗ trợ thêm một gian ứng dụng riêng của Nokia, có tên Nokia collection, được tích hợp sẵn trong Marketplace. Danh mục mới này vừa được thêm vào, và chỉ có những thiết bị Lumia mới thấy và có quyền truy cập. Hiện tại, Nokia collection mới chỉ có năm ứng dụng là Nokia Maps, Contacts transfer, WRC Live, TuneIn Radio và App Hightlights. Việc tích hợp một danh mục riêng của hãng sản xuất vào trong Marketplace của Microsoft không phải là chuyện mới. LG, Samsung và HTC đều có những kho ứng dụng độc quyền cho những thiết bị chạy Windows Phone của họ. Đối với Nokia, danh mục mới trong Marketplace đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hợp tác lâu dài giữa hãng và Microsoft. Đây chỉ là bước khởi đầu, chắc chắn trong tương lai, số lượng phần mềm của Nokia collection sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

Nokia

Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>