(+84) 463.28.7979

Xuất hiện trang web iCloud Beta với biểu tượng Notes và Reminders


Một lập trình viên tên Steve Troughton-Smith đã đăng tải hình ảnh về trang đăng nhập “beta” của dịch vụ đám mây Apple iCloud. Bên cạnh biểu tượng email, lịch, danh bạ như trước đây còn có sự xuất hiện của hai biểu tượng mới là ghi chú và trình nhắc nhở. Hai biểu tượng này rất giống với icon của phần mềm Notes và Reminders trên iOS 5. Trang này ghi chú rằng để dùng phiên bản Beta của iCloud.com, người dùng cần phải có tài khoản lập trình viên và “thiết lập Apple ID với phiên bản mới nhất của iOS hay OS X”. Mặc dụ Apple đã nhanh chóng gỡ bỏ web này xuống như việc xuất hiện của nó có thể gợi ý rằng Apple sẽ nâng cấp nhiều tính năng nền web hơn cho dịch vụ của mình tại hội nghị WWDC diễn ra vào tháng 6 tới, cụ thể hơn là việc tích hợp ghi chú với trình nhắc nhở trực tiếp vài iCloud.com. Tính năng thông báo vừa lộ diện trong thời gian gần đây cũng có thể là một trong những cải tiến mà Apple thực hiện với iCloud.com.

iCould-Beta

Biểu tượng Notes và Reminders (hai biểu tượng ngoài cùng bên phải) xuất hiện trên web beta của iCloud

Một số hình ảnh rõ hơn (nhấp vào để xem ảnh lớn)
iCould-Beta
iCould-Beta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>