(+84) 463.28.7979

Ý tưởng mũ định vị iPhone 3GS


ARider là thiết bị cho phép người đi xe đạp định vị GPS từ iPhone 3GS bằng cách gắn máy lên mũ và dẫn hình ảnh lên màn hình nhỏ trước mắt.

Thiết bị này do công ty Ubiquitous Entertainment phát triển và hiện đang ở dạng ý tưởng. iPhone 3GS được gắn trực tiếp lên trên đỉnh mũ bảo hiểm, theo nhiều người, vị trí gắn điện thoại hiện không an toàn.

Dưới đây là đoạn video mô tả ý tưởng này.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *