(+84) 463.28.7979

Yahoo đóng cửa 10 dịch vụ dành cho thiết bị di động


Yahoo hôm qua đưa ra thông báo trên blog chính thức của mình sẽ đóng cửa 10 ứng dụng dành cho các nền tảng di động trong thời gian tới. Các ứng dụng nằm trong danh sách này dành cho ba nền tảng khác nhau gồm iOS, Android và BlackBerry. Hầu hết trong số chúng đều là những ứng dụng ít được người dùng sử dụng như Yahoo! Answers, Yahoo! AppSpot, Yahoo! Meme, Yahoo! Finance… Những ứng dụng di động được Yahoo phát triển vẫn được sử dụng nhiều như Messenger hay Mail đều không nằm trong danh sách này hoặc những ứng dụng mới phát hành như IntoNow hay Livestand dành cho iPad. Dưới đây là danh sách 10 ứng dụng di động sẽ bị Yahoo ngưng hoạt động:

yahoo-logo

  • Yahoo! Meme (iPad và iPhone)
  • Yahoo! Mim (iPad)
  • Yahoo! Answers (Android)
  • Yahoo! AppSpot (Android and iPhone)
  • Yahoo! Deals (iPhone)
  • Yahoo! Finance (BlackBerry)
  • Yahoo! Movies (Android)
  • Yahoo! News (Android)
  • Yahoo! Shopping (iPhone)
  • Yahoo! Sketch-a-Search (iPad và iPhone)
Nguồn: TechCrunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>